Viking Labs 4K UV Resin - 1000g - Klar

Viking Labs™ Viking Labs™
Viking Labs 4K UV Resin - ekstraordinære egenskaber
 • Kvalitetsresin produceret i Europa
 • Optimeteret til UV 395-405nm bølgelængde
 • Størrelse svinder meget lidt
 • Lugtfri
 • Kan farves med vores pigment farver
 • Fremhæver selv de mindste detaljer

Flere detaljer

På lager online & butik

110002

375,00 DKK

inkl. moms

Anvendelse

Til printning på DLP & LCD 3D Printere

Følg anvisningerne fra 3D Printer producenten med hensyn til indstillingerne af dit 3D print. Eksponeringstiden kan variere fra model til model. Det anbefales en lag opløsning på 0.05 - 0.1 mm med 8 - 14 sekunders eksponering per lag og 5 - 10 bund lag.

Efterbehandling (kan variere)

 • Lad emnet dryppe af over resin tanken
 • Fjern modellen fra byggepladen
 • Rengør overskydende resin fra modellen ved at skylle med Isopropanol/Isopropylalkohol eller Resin Cleaner (anbefales)
 • Hærd modellen med UV lys i maksimum 3 minutter
 • Fjern support efterfølgende

Resin Cleaner har en 6-8 gange så lang rensende virkning sammenlignet med Isopropanol/Isopropylalkohol.Fare- og forsigtighedserklæringer

Fare deklaration

 • H315 Forårsager hudirritation
 • H319 Forårsager alvorlig øjenirritation
 • H335 Kan forårsage irritation af luftvejene
 • H413 Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer

Sikkerhedsdeklaration

 • P273 Undgå udledning til miljøet
 • P280 Bær beskyttelseshandsker / øjenbeskyttelse
 • P302 + P352 HVIS PÅ HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand
 • P305 + P351 + P338 HVIS I ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern kontaktlinser, hvis de er til stede og lette at gøre. Fortsæt skylning.
 • P501 Bortskaf indhold / beholder i overensstemmelse med nationale regler.

Tekniske Data

 • Tæthed: 1,18g/cm3 (20°C)
 • Trækstyrke Et: 3730MPa
 • Trækstyrke at yield sM: 74,4MPa
 • Kemiske Type RESIN

Bortskaffelse af VIKING LABS UV RESIN

VIKING LABS UV RESIN skal bortskaffes som specialaffald (maling og lak) på det lokale affaldsindsamlingssted.

Mærke Viking Filaments
Farve Klar
Volumen 1000ml

Skriv bedømmelse

Skriv bedømmelse

Printerindstillinger

Følg guidelines udgivet af 3D Printer producenten for at indstille sliceren efter deres specifikationer. Den nødvendige eksponeringstid kan variere fra model til model, og den varierer også lidt fra farve til farve. 

Anbefalet basis indstillinger for denne resin er:

Ved Lagtykkelse: 0.05 til 0.1 mm er der en eksponeringstid på 8 - 14 sekunder per lag
Antal bundlag anbefalet: 5 til 10 stk.

Yderligere info kommer snart!